Postup pri vrátení tovaru

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní bez udania dôvodu. Po odstúpení od kúpnej zmluvy musíte do 30 dní od tohto odstúpenia zaslať späť zakúpenú vec.


Vrátený tovar zasielajte výhradne cez Slovenskou poštu na adresu:

FROGMAN s.r.o.

ID 7638

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

Zásielku posielajte bez dobierky. Spoločne s tovarom zašlite dátum a číslo faktúry, alebo objednávky a číslo účtu, na ktorý požadujete zaslať peniaze. Spoločnosť Frogman zaisťuje pre Big Boss SportsWear správu skladu pre Slovenskú republiku.

O odstúpení od zmluvy nás informujte e-mailom na obchod@big-boss.sk