Postup pri reklamácii


Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Reklamovaný tovar zasielajte výhradne cez Slovenskou poštu na adresu:

FROGMAN s.r.o.

ID 7638

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

Zásielku posielajte do vlastných rúk a bez dobierky. Spoločne s tovarom zašlite dátum a číslo faktúry, alebo objednávky. Spoločnosť Frogman zaisťuje pre Big Boss SportsWear správu skladu pre Slovenskú republiku.

Pred odoslaním reklamovaného tovaru nás informujte e-mailom na obchod@big-boss.sk